Jonah Kids

Elke zondag is er voor de kinderen een programma.

De ene week is er onder leiding van de kinderwerkers een kinderdienst. De andere zondag is er onder toezicht van ouders opvang voor de kinderen tijdens de preek.


 

Het kinderwerk in Jonah is een plek waar:

  •     Kinderen ‘fun’ hebben
  •     God ervaren, leren kennen en vertrouwen
  •     Kinderen Bijbelse waarheden ontdekken en zich eigen maken
  •     Kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn
  •     Vriendschappen ontstaan
  •     Teamleden passie voor en plezier met de kinderen hebben.

Groepen op zondag:

Crèche (0-4 jaar) contact: Else Schuurman
Onderbouw  (groep 1 t/m 4) contact: Nieske van der Laan

Middenbouw  (groep 5 en 6) contact: Nieske van der Laan
Bovenbouw  (groep 7 en 8) contact: Meindert Jorna