Over ons

Evangelische Gemeente Jonah is een gemeente die al meer dan 30 jaar bestaat. We komen samen in ons gebouw 'De Wissel' aan de Bettekamp in de Zeeheldenbuurt in Ede. We willen Jezus volgen en we zijn een warme en hartelijke gemeente. Een huisgezin met allen die bij ons horen en bij ons komen. De pijlers waarop onze gemeente is gebouwd, worden samengevat in de woorden: aanbidding, betrokkenheid, discipelschap en gaan.

De leiding van Jonah is in handen van een oudstenteam.

 


Onze visie

'Een veilig thuis maakt sterk om uit te gaan'.

Onze visie is om vanuit Gods aanwezigheid, vanuit de liefde van Jezus en door de kracht van de Heilige Geest, Jezus naar onze naasten te brengen, van Hem te getuigen en elkaar op te bouwen zodat we meer op Hem gaan lijken.

 

Ons jaarthema 2023-2024: Onder de indruk van God, en van daaruit bewegen

Onze visie in beeld

 

Download: Onze visie in beeld (pdf)


Onze waarden

 1. Jezus is het hoofd van de gemeente en de hoeksteen waarop zij wordt gebouwd.
   
 2. De gemeente heeft de Bijbel als richtsnoer.
   
 3. De gemeente luistert naar de leiding van de Heilige Geest.
   
 4. De gemeente is een plaats waar mensen hun identiteit in  Christus vinden.
   
 5. De gemeente is een plaats waar mensen zich toewijden in  liefhebben.
   
 6. De gemeente is verbonden met het volk Israël.
   
 7. De gemeente wordt geleid door meervoudig leiderschap.