ANBI

Algemene gegevens

Stichting Jonah
Bettekamp 99
6712 EJ Ede
0618428901
oudsten@egjonah.nl
RSIN-nummer: 815134526
KvK-nummer: 41014496


Doelstelling Stichting Jonah

Het doel van de Stichting is het doorgeven van het evangelie zoals beschreven in de Bijbel en daarmee de mensheid bekend maken met de liefde van God.
Deze doelstelling probeert de Stichting te verwezenlijken door middel van de Evangelische Gemeente Jonah.


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

De Evangelische Gemeente Jonah organiseert wekelijkse bijeenkomsten, trainingen, workshops en andere activiteiten voor het bereiken van bovengenoemde doelstelling.

Actueel beleidsplan:

2023

Oudere beleidsplannen:

2015 - 2020


Beloningsbeleid

Er is geen personeel in loondienst. Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.


Actueel verslag van activiteiten

TODO


Financiele verantwoording


Onze inkomsten bestaan uit giften en opbrengsten van collecten.

Het standaardformulier publicatieplicht ANBI kunt u hier bekijken:

2020 - 2021 - 2022 - 2023

Recente jaarrekeningen:

2020 - 2021 - 2022 - 2023

Financiele gegevens voor publicatieplicht via standaarformulier:

2017 - 2018 - 2019