ANBI Sjofar

Algemene gegevens

Stichting Sjofar
Bettekamp 99
6712 EJ Ede
bestuur@stichtingsjofar.nl
RSIN-nummer: 4276619
KvK-nummer: 41046009
Bank: NL21 RABO 0387 0677 01

 

Doelstelling Stichting Sjofar

Stichting Sjofar faciliteert de Evangelische Gemeente Jonah met het gebouw om wekelijkse bijeenkomsten, trainingen, workshops en andere activiteiten te organiseren. Tevens worden delen van het gebouw verhuurd aan derden.

 

 

De hoofdlijnen van ons beleidsplan

De verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad, daaronder begrepen het verlenen van diaconale en pastorale zorg aan hen die deze zorg behoeven en het bevorderen van de onderlinge gemeenschap tussen gelovigen, in de ruimste zin van het woord. Stichting Sjofar is eigenaar van het pand waarin Evangelische Gemeente Jonah activiteiten organiseert om bovenstaande doelstelling te realiseren.

Actueel beleidsplan:

2023

Oude beleidsplannen:

2015 - 2019

 

Beloningsbeleid

Er is geen personeel in loondienst. Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

 

Actueel verslag van activiteiten

TODO

 

 

Financiele verantwoording

Onze inkomsten bestaan uit huuropbrengsten, giften en opbrengsten van collecten.

 

Het standaardformulier publicatieplicht ANBI kunt u hier bekijken:

2020 - 2021 - 2022

Recente jaarrekeningen:

2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

Financiele gegevens voor publicatieplicht via standaarformulier:

2017 - 2018 - 2019